Zahořany


Lom Prokop-Grube, Zahořany
Lom Prokop-Grube, Zahořany
50°18'45.84"N,13°18'30.55"E
Zahořany, okr. Chomutov
Komín: LTC 30/N-1
Vyfoceno: červenec 2010

Funkce stavby: Těžba uhlí - třídírna uhlí
Povrchový hnědouhelný důl nazvaný Prokopova šachta je doložen již od roku 1920 na západním okraji obce. Je známo, že důl patřil Škodovým závodům a že těžba postupovala jižně od Blova.
Šachta byla důmyslně připojena vlečkou na nádraží v blízkém Vilémově. Zde se uhlí nakládalo do vagónů.
V roce 1927 byl provoz na dole zastaven z důvodu malé poptávky po uhlí.
Dominantou dochovaných důlních budov je technicky zajímavě řešený železobetonový skelet třídírny uhlí a jeden z nejstarších cihlových komínů s vodním rezervoárem a oktagonálním dříkem na území ČR. Z budov se rovněž zachovala budova kotelny a přízemní domek (do dnešních dnů stále obývaný).
V dohledné době (hovoří se již o roku 2011) by mělo dojít k sanaci území a demolici železobetonového skeletu. Komín by měl být demolice ušetřen.

(Zdroj: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl, Praha: Libri, 2004, heslo "Zahořany"; www.fabriky.cz; vlastní návštěva areálu.)

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz