RUDNÁ U PRAHY


Kostel sv. Jiří
Kostel sv. Jiří
GPS: 50°2'8.541"N, 14°14'3.432"E
Masarykova ulice, Rudná u Prahy, okres Praha - západ
Vyfoceno: červen 2008

Na severovýchodní straně Dušník tvoří významnou dominantu pahorek, který je znám jako Homole. Tato navýšenina vznikla uměle, o čemž svědčí archeologické a stavební průzkumy i záznamy v kronikách. Nepodařilo se zjistit jakým způsobem a z jakého důvodu byla vytvořena. Několik pověstí o vzniku Homole se shoduje na společné hlavní události. Je jí bitva u Loděnice roku 1197, kdy proti sobě bojovala
vojska českého knížete Soběslava II. a německého knížete Fridricha. Od nepaměti stála na Homoli kaplička sv. Jiří, která roku 1595 byla opravena (postavena někdy ve 13. stol.). Na jejím místě byl v letech 1687 – 1688 zbudován větší kostel ve slohu barokním ke cti sv. Jiří, který byl vysvěcen 4. července 1690 biskupem Janem Dlouhoveským. V pozdější době vedla v blízkosti Homole železniční trať z Prahy do Berouna a kostel zbudovaný na sypké půdě trpěl otřesy, které způsobily kolem jezdící vlaky. Začaly se objevovat trhliny a povolaná komise rozhodla kostel v r.1904 zbořit. Nový kostel byl postaven v letech 1908 – 1910 ve slohu románském. Dne 7. března 1910 posvětil biskup Brusák v arcibiskupském paláci nové tři zvony, které téhož dne byly do Dušník dovezeny a zavěšeny. Tentýž biskup dne 12. června slavnostně posvětil nový kostel za přítomnosti četného duchovenstva a lidu z celého okolí.

Zdroj: www.rudnamesto.cz

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz