Danny666, Loche, k.e.n. aneb web aktivních prekiontriků... stránky často doplňované o nové úlovky a přínosné info ze světa fabrik... "Chceme šířit slávu našich pivovarů, cukrovarů, textilek, cihelen a jiných fabrik, které neodmyslitelně patří do našich vesnic a měst, a upozornit na naše průmyslové dědictví, na které můžeme být právem hrdi."
Tady mi (aspoň zatím) zachránili život - doporučuju vaší pozornosti.
Harald Finster - špička ve svém oboru aneb německý industriální mág. "I am fascinated by old industrial installations since my early childhood, when I travelled by train with my parents and passed the steel mill at Hagen Haspe, where I could watch the tapping of the blast furnaces. Industry has been part of my everyday life. One day, I noticed, that this world began to change rapidly and was in danger to disappear. I started photographic documentation."
Stránky [KO]mínářské [DA]tabáze... Jejím účelem je shromažďovat informace o komínech v ČR i zahraničí.
Svaz českých kominářů čítající více než 600 členů... "Pro mnohé komínáře není lezení po komínech jen volnočasovou zábavou, ale spíše životním posláním."
kostely.tnet.cz Stránky pro milovníky omšelých a rozpadlých sakrálních staveb... těch, jimž chybí střecha, jimž chybí okna... i těch, jež jsou již zbořeny... "Informace o kostelech, kaplích a kapličkách v České republice, jež jsou ve špatném stavebně-technickém stavu nebo byly v období po roce 1945 zničeny a dosud nebyly obnoveny. Informace jsou doplněny fotografiemi jednotlivých objektů."
Unikátní projekt mapující průmyslové dědictví středočeského kraje. (Doporučujeme tyto webové stránky spouštět v aplikaci Internet Expoler, nikoli v Mozilla Firefoxu, kde dochází k technickým komplikacím... no, zkuste sami... v žádném případě to ale nevzdávejte, web stojí rozhodně za nahlédnutí...)
Vyhledavač nejohroženějších nemovitých památek z dílny NPÚ. Jinými slovy seznam českých památkově chráněných omšelinek.
"Jsme obyvatelé Ostravy, Ostraváci duší i tělem, kteří již školní léta mají dávno za sebou. Nicméně z těch školních let jsme si jednou vzpomněli na název zajímavého jevu: „ZÁŘENÍ ABSOLUTNĚ ČERNÉHO TĚLESA“ Naše Ostrava byla donedávna také pojímána jako černá, pro mnohé absolutně černá. Nyní září mnoha barvami a to nás nenechává v klidu."
Náš kamarád a výbornej fotograf (kam se na něj hrabeme). "Nejraději se věnuji fotografii industriální, jelikož od dětství žiji v Třinci, v hutnickém městě. Část dětství jsem však prožil i na venkově v lůně Beskyd, tak i příroda je mým oblíbeným tématem."
Pivní informační občasník aneb ze života českých i zahraničních pivovarů, pivovárků... bývalých i současných. "Můžete býti zámožný, na los z Pivozáložny!".
Plzeňská prekiontrická odnož...
Důkladný web o větrných mlýnech v českých zemích: "Aby byl chléb je potřeba sněhobílá mouka, aby byla mouka je zapotřebí mlýn, aby mlel mlýn musí být vítr a déšť, svítit slunce a dít se vůle Boží."
fotky prekiontrické galaktické...
Fotograf staré Karviné: "Fotím tu pravou původní Karvinou, která zanikla před více než 50-ti lety poddolováním a následnými nerovnoměrnými poklesy půdy. Hledání zaniklých, ztracených míst je vůbec tématem, který mě nejvíce oslovuje."
Registr průmyslového dědictví je dlouhodobým projektem a slouží především k průběžné archivaci probíhajících výzkumných záměrů VCPD ČVUT, FA ČVUT a zejména NPÚ. Zároveň umožňuje evidenci, ukládání a zpracování dat čerpaných z publikací, účelových elaborátů, pasportů a dílčích databází. Registr se v současnosti skládá ze tří vzájemně provázaných dílčích částí - databáze objektů, databáze osobností a databáze území.
Web STILL-ALIVE zachycuje především italské fabriky a opuštěná místa... To vše s neuvěřitelnou křehkostí a smyslem pro detail... fotograf často překvapí nevídanými kompozicemi... "With my photographs I want to free the soul of an age from a long sleep and turn it into palpable memories. At least that is what I hope to achieve!"
Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze: studnice důležitých informací, organizátor zajímavých akcí a vydavatel kvalitních knih...
Viktor Mácha a jeho fotografický nejen průmyslový svět... "Thematicky se soustředím zejména na průmyslové dědictví České republiky se zvláštním zřetelem na hornictví. Od 03/2008 jsem členem mezinárodní komunity IKF."
Fotograf Václav Jirásek a jeho svět opuštěných i živoucích továrních komplexů, do něhož vstoupil již v devadesátých letech cyklem velkoformátových černobílých fotografií z opuštěné brněnské Vaňkovky.
CMA - společnost pro výzkum historického podzemí. Provádí průzkumné, výzkumné a dokumentační práce v historických podzemních prostorách, starých důlních dílech a jejich povrchovém zařízení. Podílí se na jejich vědeckém výzkumu, využití a ochraně.
"Tyto stránky jsou zasvěceny městu Zlínu v mnoha jeho atributech, proměnách a zvláštní poetice, kterou vyzařuje svými liniemi, budovami a zelení ať už v záři letního slunce, ranním úsvitu či večerním zapadání, nehovoře o soumraku a noci."

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz