HORNÍ JIŘETÍN


Horní Jiřetín - Městská elektrárna, Actelix v.o.s.
Horní Jiřetín - Městská elektrárna, Actelix v.o.s.
Ul. Černická, Horní Jiřetín
Komín: LT29/Ub
Stav: zachovalý
Vyfoceno: srpen 2009 a únor 2010

Tepelná elektrárna byla postavena roku 1908 městem Horní Jiřetín v blízkosti železniční stanice na trati Litvínov-Horní Jiřetín. Elektrárna dodávala elektřinu okolním obcím, zvláště pak obcím v horských částech.
Město čerpalo uhlí vlečkou přes železniční stanici v Jezeří z dřínovského dolu Grohmann (založen roku 1892 a uzavřen roku 1971, kdy i samotná obec Dřínov byla z důvodu rozšiřující se důlní činnosti na Mostecku srovnána se zemí). Dovoz uhlí byl tak velmi snadný a ekonomicky nenáročný.
Dalkové vedení měřilo 17 kilometrů, místní sítě 48 kilometrů. V roce 1933 měla elektrárna výkon 480kW. Elektrárna ukončila svoji činnost roku 1945.
V současné době je objekt v zachovalém stavu a pyšní se malebným zdobným komínkem. Patří soukromému vlastníkovi s provozem firmy Actelix v.o.s.

(Zdroj: Osobní návštěva; Industriální topografie - Ústecký kraj, Praha: VCPD, 2011).

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz