ROCHOV


Cihelna Rochov
Cihelna Rochov
50°27'41.247"N, 14°7'37.302"E
Rochov, okr. Litoměřice
Komín: LTC 32/Ub
Vyfoceno: listopad 2010

Počátky kdysi prosperující cihelny sahají do období před 2. světovou válkou. Fabrika vyrábějící cihly, ale i kvalitní bytelnou dlažbu, se mohla pyšnit kruhovou pecí s deseti komorami, vlastním komínem (32 metrů vysoký, postaven samozřejmě z cihel), rozsáhlou sušárnou cihel, výrobnou keramických součástek a zázemím pro administrativu. Potřebná hlína byla k výrobě dopravována z přilehlého ložiska hlíny pomocí systému kolejnic a vozíků.

V roce 2002 se fabrika pod hlavičkou firmy Rochovská cihelna s.r.o. dostala do exekučního řízení. V roce 2007 byl konkurs dle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem prohlášený na majetek úpadce Rochovská cihelna s.r.o. zrušen po splnění rozvrhového usnesení.
Část cihelny připadla státu, druhá část se stala majetkem soukromé firmy, která naplnila nejčastější scénář, jak se nakládá v českém prostředí s tradičními cihelnami. Firma se rozhodla původní podnikatelský záměr fabriky nezachovat a započala s demolicí staveb v areálu. Zcela rozebrána byla sušárna cihel, kovové dopravníky na hlínu, horní patro kruhové pece a přilehlá zastřešená budova. Komín a kruhová pec s komorami byl zatím zachován (stav ke konci roku 2010), areál je však opuštěný a bez dalšího využití chátrá.

(Zdroj: vlastní návštěva, fabriky.cz, rejstřík firem.)

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz