°Koštice


První český automatický mlýn K. J. Orta
První český automatický mlýn K. J. Orta
Koštice, č.p. 30, 33, 57
Foceno: červen 2010, září 2011
Komíny: LT 1X/Ub, LT 22/Ub
Stav: Objekt v rekonstrukci

Původní starý mlýn byl podroben značné přestavbě a modernizaci roku 1882 z iniciativy majitele mlýna Josefa Karla Orta. Vodní kola byla nahrazena dvěma Francisovými turbínami. Parní stroj poháněl dynama, která poskytovala světlo pro celý areál i jeho provoz.
Nedílnou součástí prvního automatického mlýna v Čechách byla rovněž pekárna. Mlýn byl vybaven nejmodernější mlecí technikou zakoupenou Josefem Ortem na světové výstavě v Paříži v roce 1900. Pokrokovost Josefa Orta se rovněž promítla do jeho podpory vybudovat železnici na trati Louny-Libochovice.
Rovněž jeho syn Karel byl významným koštickým rodákem. Provedl jako jeden z prvních úspěšný bezdrátový přenos lidského hlasu! Rodinou Ortů byl mlýn provozován do roku 1947.
Následně byl mlýn znárodněn a místní JZD objekt využívalo jako sušárnu obilí.
V současné době odkoupil objekty nový majitel, krerý se snaží mlýn postupně rekonstuovat.

(Zdroj: Industriální topografie - Ústecký kraj, Praha: VCPD, 2011)

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz