OSTRAVA


° Sv. Kateřina
° Sv. Kateřina
ul. Na Zvoničce, Ostrava Hrabová
49°46'27.511"N, 18°16'48.986"E
Vyfoceno: podzim 2007

Dřevěný kostel zasvěcený sv. Kateřině je nejstarší dochovanou památkou v Hrabové. Byl postaven nejspíše již ve 14. století, vzhled současné stavby byl mladšího stáří.

Kostel je vzhledem k nedostatku písemných pramenů v Hrabové doložen teprve k roku 1564, prostřednictvím českého nápisu v předsíni pod věží, vpravo na stěně vedle hlavního portálu: "JURA CHOLEVA USNUL V PÁNU V STŘEDU TŘETÍ POSTNÍ LÉTA PÁNĚ TOHOTO 1564." (Jde o česky psané úmrtní oznámení.) Tehdy již kostel delší dobu stál. Fara se zmiňuje poprvé v roce 1580, později byla neobsazena a duchovní službu zajišťoval moravskoostravský děkan.

V letech 1527-1617 v Hrabové působil sbor českých bratří s vlastní školou. Po jejich vyhnání byl na faru dosazen od roku 1633 katolický farář Martin Fulkavius, který též sloužil mše v Paskově a ve Staré Bělé. Brzy nato bylo sídlo duchovní správy přeneseno do Paskova. Fara byla v Hrabové obnovena až v roce 1780. Dnes spadá filiální kostel sv. Kateřiny pod vratimovskou farnost.

Po požáru v roce 2002 byl kostel vystavěn znovu. Hrabovský kostel sv. Kateřiny patřil mezi nejhodnotnější dřevěné sakrální stavby dochované na severovýchodní Moravě.

(Zdroj: www.ostrava-hrabova.cz)
Sv. Josef don Bosco
Sv. Josef don Bosco
Marek
ul. Vítkovická, Ostrava
49°49'38.94", 18°16'43.30"

Kostel sv. Josefa-Don Bosco se nachází jihozápadně od centra Ostravy na rohu ulic Vítkovické a Dr. Malého. Konstruktivistický komplex je první ocelovou sakrální stavbou v republice. Byl postaven v roce 1937 řádem salesiánů podle projektu architektů Podnikatelských staveb V. Nekvasila a konstruktérů mostárny Vítkovických železáren. Stavba byla konstruována jako obezděný skelet, 28 m vysoká čelní čtyřboká věž pro zvonici a nad ní 6 m vysoký kříž.
Již roku 1940 byl areál zabrán pro pomocnou nemocnici a salesiánům zůstal pouze kostel s příslušenstvím. Po osvobození byl salesiánský ústav obnoven, roku 1950 však byli řeholníci převezeni do internačního tábory a areál využívala armáda. Kostel byl v provozu až do roku 1973, znovu otevřen byl roku 1990. Od roku 1995 salesiáni postupně přebírají budovy z rukou armády a obnovují svou činnost zaměřenou dnes především na práci s romskou mládeží.

(Zdroj: www.hrady.cz)

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz