Zde vložte příspěvěk:

Jméno:

Email:

Předmět:

Text:

Diskuze

Kostel Panny Marie a slovanských patronů
Kostel Panny Marie a slovanských patronů
ul. Vyšehradská, klášter Na Slovanech (V Emauzích), Praha 2 - Nové Město 50°4'20.493"N, 14°25'2.837"E Kostel je součástí klášterního areálu Na Slovanech nebo také V Emauzích založeného v roce 1347 českým císařem Karlem IV. (1346 – 1378) u bývalého farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána pro mnichy benediktinské řehole z jižní Evropy (Balkán), kteří jako liturgický jazyk užívali staroslověnštinu. Při vysvěcení v roce 1372 se četla část Evangelia o setkání Ježíše Krista s učedníky v Emauzích, od čehož je odvozen druhý název kláštera. Ten se stal brzy místem vysoké vzdělanosti a umění s vynikajícími doklady gotické nástěnné malby, mj. obrazem tzv. Emauzského Ukřižování z období kol. roku 1360 či hlaholskou částí tzv. Remešského kodexu, jenž se po roce 1546 stal majetkem francouzských králů, kteří na něj při korunovaci přísahali. V roce 1419 klášter převzali husité a osazenstvo se přihlásilo ke kalichu. Přesto se v roce 1445 pokusili mniši, stále husitští, obnovit řádový život a vznikl tak patrně jediný husitský klášter v Čechách. Ten však skomíral, až byl na počátku 17. století opět obnoven jako katolický. Záhy poté, v roce 1636, sem byli uvedeni benediktini ze španělského Montserratu, kteří zde zůstali do roku 1880, kdy je nahradili benediktini z německého Beuronu. Současná podoba kláštera i kostela jsou výsledkem rozsáhlých renovací po roce 1945, kdy byl areál 14. 2. vybombardován anglo–americkými letadly při náletu na Prahu. Trojlodní síňový kostel i klášter jsou v jádře gotickými stavbami z 3. čtvrtiny 14. století, v 17. a 18. století barokizovanými, kdy chrámu přibyly dvě raně barokní věže a konvent byl zvýšen o patro. Po roce 1880 proběhla opětná regotizace v duchu beuronské umělecké školy a v 50. a 60. letech 20. století došlo k obnově celého areálu podle návrhů inženýra B. Hacara a architekta F. M. Černého, kdy věže nahradily betonová křídla. V interiéru kláštera, v ambitu, se nacházejí nástěnné gotické malby z období kol. roku 1360 na témata pararel ze Starého a Nového zákona a dále gotická císařská kaple, kapitulní síň a barokní refektář, vyzdobený raně barokními štukami. (Zdroj: http://pragensia.tiscali.cz)

JWm58jnnn42 

15:19, 04.07.2016

GSYjLaRlQq, 

HAHAHA, ça c'est très drMa´e!Ãlis que 6 personnes portent la même couleur sur un peu plus d'une 30aine de gens, ça c'est weird! 

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz