Zde vložte příspěvěk:

Jméno:

Email:

Předmět:

Text:

Diskuze

Kostel Panny Marie a slovanských patronů
Kostel Panny Marie a slovanských patronů
ul. Vyšehradská, klášter Na Slovanech (V Emauzích), Praha 2 - Nové Město 50°4'20.493"N, 14°25'2.837"E Kostel je součástí klášterního areálu Na Slovanech nebo také V Emauzích založeného v roce 1347 českým císařem Karlem IV. (1346 – 1378) u bývalého farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána pro mnichy benediktinské řehole z jižní Evropy (Balkán), kteří jako liturgický jazyk užívali staroslověnštinu. Při vysvěcení v roce 1372 se četla část Evangelia o setkání Ježíše Krista s učedníky v Emauzích, od čehož je odvozen druhý název kláštera. Ten se stal brzy místem vysoké vzdělanosti a umění s vynikajícími doklady gotické nástěnné malby, mj. obrazem tzv. Emauzského Ukřižování z období kol. roku 1360 či hlaholskou částí tzv. Remešského kodexu, jenž se po roce 1546 stal majetkem francouzských králů, kteří na něj při korunovaci přísahali. V roce 1419 klášter převzali husité a osazenstvo se přihlásilo ke kalichu. Přesto se v roce 1445 pokusili mniši, stále husitští, obnovit řádový život a vznikl tak patrně jediný husitský klášter v Čechách. Ten však skomíral, až byl na počátku 17. století opět obnoven jako katolický. Záhy poté, v roce 1636, sem byli uvedeni benediktini ze španělského Montserratu, kteří zde zůstali do roku 1880, kdy je nahradili benediktini z německého Beuronu. Současná podoba kláštera i kostela jsou výsledkem rozsáhlých renovací po roce 1945, kdy byl areál 14. 2. vybombardován anglo–americkými letadly při náletu na Prahu. Trojlodní síňový kostel i klášter jsou v jádře gotickými stavbami z 3. čtvrtiny 14. století, v 17. a 18. století barokizovanými, kdy chrámu přibyly dvě raně barokní věže a konvent byl zvýšen o patro. Po roce 1880 proběhla opětná regotizace v duchu beuronské umělecké školy a v 50. a 60. letech 20. století došlo k obnově celého areálu podle návrhů inženýra B. Hacara a architekta F. M. Černého, kdy věže nahradily betonová křídla. V interiéru kláštera, v ambitu, se nacházejí nástěnné gotické malby z období kol. roku 1360 na témata pararel ze Starého a Nového zákona a dále gotická císařská kaple, kapitulní síň a barokní refektář, vyzdobený raně barokními štukami. (Zdroj: http://pragensia.tiscali.cz)

BITCOINS PAYMENT  

11:23, 28.11.2019

Nembutal for sale, 

Welcome! Buy Nembutal Online. The Quest To Buy Nembutal Online Is Increasing On A Daily Bases. Many Reasons Account For This Increase In The Demand For Nembutal. This Service Was Brought To You To Find A Quick, Safe, Secure And Express Method To Order Nembutal Online. Buy Nembutal Online We Are Your Number One Supplier Of High-Quality Pentobarbital. Our Sodium Pentobarbital Sale Is Available Online And We Ship Globally. Our Top Countries Include The United States, The United Kingdom, Netherland, Australia, Germany, France, And Canada. If You Are Looking To Order Nembutal Online, Do Not Look Any Further. We Have Provided The Safest And Most Accurate Methods To Buy Nembutal Online for animals and Humans Worldwide Since 2004. We Continuously Invest In This Service And Upgrading On A Daily Bases To Meet Up With Clients Needs. Contact Us Securely Through The Details Below:  Email: keys2pharm(@) protonmail(.)com  

BITCOINS PAYMENT  

11:23, 28.11.2019

Nembutal for sale, 

Welcome! Buy Nembutal Online. The Quest To Buy Nembutal Online Is Increasing On A Daily Bases. Many Reasons Account For This Increase In The Demand For Nembutal. This Service Was Brought To You To Find A Quick, Safe, Secure And Express Method To Order Nembutal Online. Buy Nembutal Online We Are Your Number One Supplier Of High-Quality Pentobarbital. Our Sodium Pentobarbital Sale Is Available Online And We Ship Globally. Our Top Countries Include The United States, The United Kingdom, Netherland, Australia, Germany, France, And Canada. If You Are Looking To Order Nembutal Online, Do Not Look Any Further. We Have Provided The Safest And Most Accurate Methods To Buy Nembutal Online for animals and Humans Worldwide Since 2004. We Continuously Invest In This Service And Upgrading On A Daily Bases To Meet Up With Clients Needs. Contact Us Securely Through The Details Below:  Email: keys2pharm(@) protonmail(.)com  

JWm58jnnn42 

15:19, 04.07.2016

GSYjLaRlQq, 

HAHAHA, ça c'est très drMa´e!Ãlis que 6 personnes portent la même couleur sur un peu plus d'une 30aine de gens, ça c'est weird! 

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz