Zde vložte příspěvěk:

Jméno:

Email:

Předmět:

Text:

Diskuze

Kostel sv. Havla
Kostel sv. Havla
ul. Havelská, Praha 1 - Staré Město 50°5'8.29"N, 14°25'20.197"E Někdejší farní chrám stejnojmenného německého kvartálu vznikl v rozmezí let 1232-63. Havelské město mívalo v rámci Starého Města pražského výsadní postavení – mohlo se chlubit řadou obchodních privilegií či např. vlastní soudní pravomocí. Další etapu kostel načal ve století 14., kdy se přeměnil ve vrcholně gotickou baziliku. Karel IV. mu věnoval cennou relikvii - hlavu sv. Havla! Tu získal z kláštera St. Gallen ve Švýcarsku. Jeden z nejzásadnějších chrámů své doby je později proslaven také působením kazatelů Konráda Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže, ale i (r. 1404) Jana Husa. Farářem zde byl i sám Johánek z Pomuku. Barokní podobu získává po r. 1627, kdy jej darem od Ferdinanda II. získali karmelitáni, kteří si při něm vybudovali menší klášter. Přestavba svatyně proběhla dle projektu G. Orsiho (do r. 1704) a později P.I. Bayera, přičemž mohutně se vlnící vstupní průčelí (z dvacátých let 18. stol.) zdobené plastikami karmelitánských světců je pravděpodobně od Santiniho. Roku 1671 zde byl pohřben malíř Karel Škréta. (Zdroj: www.hrady.cz)

BITCOINS PAYMENT  

11:23, 28.11.2019

Order Nembutal Online , 

Welcome! Buy Nembutal Online. The Quest To Buy Nembutal Online Is Increasing On A Daily Bases. Many Reasons Account For This Increase In The Demand For Nembutal. This Service Was Brought To You To Find A Quick, Safe, Secure And Express Method To Order Nembutal Online. Buy Nembutal Online We Are Your Number One Supplier Of High-Quality Pentobarbital. Our Sodium Pentobarbital Sale Is Available Online And We Ship Globally. Our Top Countries Include The United States, The United Kingdom, Netherland, Australia, Germany, France, And Canada. If You Are Looking To Order Nembutal Online, Do Not Look Any Further. We Have Provided The Safest And Most Accurate Methods To Buy Nembutal Online for animals and Humans Worldwide Since 2004. We Continuously Invest In This Service And Upgrading On A Daily Bases To Meet Up With Clients Needs. Contact Us Securely Through The Details Below:  Email: keys2pharm(@) protonmail(.)com  

1JVZSOMM 

15:41, 04.07.2016

W875GS2uN, 

What engaging videos about what the Board of Directors do! You’re right–they do a lot! But I could feel the love and dedication with which each board member approaches her/his job. I imagine they can’t wait to get to work on Monday morning to do this holy work. I appreciated the reminder to pray about for our church, our periodicals, our Movement. Thanks for the warm, loving, sincere and heartfelt ‘visit’ with our directors. Good work and well done! With love from Alameda, California, Donna Flssbher&nbtp; |&ncsp;&nbep; 

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz