Zde vložte příspěvěk:

Jméno:

Email:

Předmět:

Text:

Diskuze

Společenský pivovar Dreher (Fruta)
Společenský pivovar Dreher (Fruta)
50°20'11.448"N, 13°31'58.361"E ul. Chomutovská, Žatec, okr. Louny Kompaktnímu areálu pivovaru, situovanému mezi řekou Ohří, státní dráhou a silnicí na Chomutov, dominují hlavní výrobní objekty - sladovna, pivovar a kotelna se strojovnou. Různé kombinace režného zdiva z červených cihel a z kamene, detaily z pískovce, sokly a armovaná nároží ze žulových kvádrů nebo tmavošedého znělce, hrázděné zdivo s vyřezávanými vazníky ve štítech, to vše odkazuje na u nás málo využívanou německou architekturu konce 19. století. Podle projektu architekta Aloise Dauta byl pivovar dokončen v roce 1903. Ve své době nejmodernější pivovar v rakousko-uherské monarchii s výstavem 85 000 hektolitrů piva vyvážel výrobky hlavně do Německa a Ameriky. Pivovar byl v provozu do svého zrušení po roce 1945. (Zdroj: E. Dvořáková, B. Fragner, T. Šenberger. Industriál_paměť_východiska. Praha: Titanic-Grada, 2007, s. 206.) Tímto děkujeme personálu za laskavé vpuštění do objektu.

4uMFH2urakU 

15:14, 04.07.2016

3oBLFAA3Ai, 

· Great post! I love Timely, hoestuito, buffer. As long as everything is planned in advance, and preferably for about 4-7 days, I feel happy and content. I also like to break up the content with images and videos as much as I can. 

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz